انجمن داغ » رئیس منشی را به بازدید دعوت كرد و عینك خود را عکس های سکسی مرد و زن با مایع منی پاشید

03:35
درباره پورنو

رئیس قدیمی عادت داشت دبیر سکسی خود را زیر پا بگذارد که بعضی اوقات دلش نمی خواهد بعضاً شیطنت کند. این بار این مرد کاملاً شیطانی بود و تصمیم گرفت آخر هفته او را لعنتی کند و به همین دلیل او را به بازدید دعوت کرد. به محض ورود جوجه به او ، هدف از دعوت را فوراً اعلام كرد ، اما شلخته به عکس های سکسی مرد و زن آن توجهي نكرد ، بنابراين سريعاً لباسش را بست و فقط در جوراب و جوراب ساك ماند. او با کمال میل از انتهای رئیس ، که به سرعت انزال شد ، مکید و یک انتهای ضخیم درست روی لیوانش ریخت.